مدیران محترم فروشگاه های سراسر کشور برای دریافت آخرین تغییرات لیست قیمت اتصالات الپکس با دفتر مرکزی فروش شیراز تماس فرمایید.

شماره های تماس :۱۸-۱۷-۱۵-۳۶۳۴۲۳۱۴ (۰۷۱)