بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۸

اتصالات پرسی اَلپکس (Press Fitting)

توسط |۱۳۹۸/۰۶/۱۹|

  Press Fitting

ابزار (Tools)

توسط |۱۳۹۸/۰۶/۱۱|

Tools

اتصالات اورینگی اَلپکس (Screw Fitting)

توسط |۱۳۹۸/۰۶/۱۱|

Screw fitting

اتصالات کلکتوری اَلپکس (Manifolds Fitting)

توسط |۱۳۹۸/۰۶/۱۱|

Manifolds Fitting 

آشنایی با سیستم های گرمایش از کف (Under Floor Heating System)

توسط |۱۳۹۸/۰۶/۰۴|

نام مقاله : آشنایی با سیستم های گرمایش از کف (Under Floor Heating System)

چکیده :

با افزایش روز افزون جمعیت و همچنین کاهش منابع انرژی‌‌، مصرف بهینه انرژی امری بدیهی میباشد. در این راستا نقش سیستم های گرمایشی بهینه ساختمان ها و مجتمع های مسکونی در کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی مهم وقابل تامل میباشد. سیستم […]