اتصالات الپکس ALPEX

لیست قیمت های جدید بازرگانی الپکس

توسط |۱۳۹۸/۰۷/۰۱|

مدیران محترم فروشگاه های سراسر کشور برای دریافت آخرین تغییرات لیست قیمت اتصالات الپکس با دفتر مرکزی فروش شیراز تماس فرمایید.
شماره های تماس :۱۸-۱۷-۱۵-۳۶۳۴۲۳۱۴ (۰۷۱) 

اتصالات پرسی اَلپکس (Press Fitting)

توسط |۱۳۹۸/۰۶/۱۹|

  Press Fitting

ابزار (Tools)

توسط |۱۳۹۸/۰۶/۱۱|

Tools

اتصالات اورینگی اَلپکس (Screw Fitting)

توسط |۱۳۹۸/۰۶/۱۱|

Screw fitting

اتصالات کلکتوری اَلپکس (Manifolds Fitting)

توسط |۱۳۹۸/۰۶/۱۱|

Manifolds Fitting